Jeg skal prøve å få tak i ett nyere bilde av Øverøyen gård,

men jeg har bare noen gamle bilder ennå.

Øverøyen ca 1970

Dette er fra ca 1970.

Ca 1985.

Øverøyen ca 1910

Utstilling av kyr ca 1910.

Øverøyen ca 1900

Her er ett fra ca 1900.

Ett gammelt bilde fra vannrenna som drev sagbruket på Øverøyen.

Dette er min oldefar Knut Øverøyen.

tilbake